Συγχώνευση Εταιριών POLYGREEN - EKAN 07 11 23

Συγχώνευση Εταιριών POLYGREEN - EKAN

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
Της Ανώνυμής Εταιρείας µε την επωνυμία:
«POLYGREEN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΡΥΠΑΝΣΕΩΝ»
Από την Ανώνυμη Εταιρεία µε την επωνυμία:
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙA»

 

Παρακάτω βα βρείτε το link με το Σχέδιο Σύμβασης των δυο (2) εταιριών:
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΕΚΑΝ POLYGREEN